S podmanením ohňa v dávnej minulosti sa človeku rozšírili nové dimenzie: pocítil teplo aj mimo slnkom prežiareného leta, uvidel svetlo v temnote noci, ochránil jaskynný príbytok pred divou zverou a potrava už nebola len kusom surového mäsa.
Zdalo by sa, že dnešný moderný človek už nič z toho nepotrebuje, všetko si vie zabezpečiť modernejším spôsobom. Avšak napriek tomu ho neprestal fascinovať pohľad na poskakujúce plamene v ohnisku, vyvolávajúce atmosféru pohody a teplého miestečka určeného k odpočinku pre seba a pre svojich najbližších.
Oheň je dobrý sluha, avšak zlý pán, preto každé vykurovacie teleso, akým nepochybne krb je, by malo byť zhotovené podľa platných noriem, z materiálov na to určených a človekom s príslušnou odbornou spôsobilosťou.
Preto som tu, aby som vám pomohol uskutočniť vašu predstavu o krbe ako pôvodcu tepla a pohody vo vašej domácnosti.